Kúpiť online
Šetrite čas a peniaze s gopass kartou
skipasy - lanovky - aquapark - zážitky - ubytovanie
Rýchle informácie
LanovkyVyhľadať ubytovanie

CENNÍK LANOVKY LETO

TATRANSKÁ LOMNICA

NA POKLADNI

E-SHOP

Typ lístka

dospelý

senior / junior

dieťa

dospelý

senior/junior

dieťa

Kúpiť v e-shope

Tatranská Lomnica- Skalnaté Pleso

€16

€13

€11

€15

€12

€10

kúpiť

€14

€12

€10

€13

€11

€9

kúpiť

↑↓

€19

€16

€14

€18

€15

€13

kúpiť

Skalnaté pleso - Lomnický štít

↑↓

€27

€23

€20

€26

€22

€19

kúpiť

Skalnaté pleso - Lomnické sedlo

↑↓

€9

€7

€6

€8

€6

€5

kúpiť

ŠTRBSKÉ PLESO

NA POKLADNI

E-SHOP

Typ lístka

dospelý

senior / junior

dieťa

dospelý

senior / junior 

dieťa

Kúpiť v e-shope

Štrbské Pleso - Solisko

€11

€9

€7

€10

€8

€6

kúpiť

€9

€8

€6

€8

€7

€5

kúpiť

↑↓

€13

€11

€9

€12

€10

€8

kúpiť

STARÝ SMOKOVEC

Typ lístka

dospelý

senior / junior

dieťa

dospelý

senior/junior

dieťa

Kúpiť v e-shope

Starý Smokovec - Hrebienok

€8

€7

€5

€7

€6

€4,50

kúpiť

€7

€6

€4

€6

€5

€3,50

kúpiť

↑↓

€9

€8

€6

€8

€7

€5

kúpiť

KOMBINOVANÉ LÍSTKY VYSOKÉ TATRY

NA POKLADNI

E-SHOP

dospelý

senior / junior 

dieťa

dospelý

senior/ junior

dieťa

MAGISTRALA Ticket *

S.Smokovec-Hrebienok + Sk.pleso-T.Lomnica
(alebo opačný smer)

€20

€17

€15

€19

€16

€14

"2 in 1" Ticket **
2 obojsmerné jazdy - výber z možností:

NA POKLADNI

dospelý

sen./ jun.

dieťa

A: 1 jazda T.Lomnica-Skalnaté pleso a späť +
1 jazda S.Smokovec-Hrebienok a späť
B: 1 jazda T.Lomnica-Skalnaté pleso a späť +
1 jazda Skalnaté pleso-Lomnické sedlo a späť

€27

€22

€19


 

 

ŠPECIÁLNA PONUKA - TRIP TATRY

                   Gopass E-shop 

           


  

TRIP TATRY

Dospelí

Senior/Junior

Deti

29 €

24 €

20 €

Produkt TRIP TATRY obsahuje: 2 lanovky vo Vysokých Tatrách.

Teda:

    obojsmerný lístok Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso a
+ obojsmerný lístok Starý Smokovec - Hrebienok
alebo

+ obojsmerný lístok Štrbské Pleso - Solisko

 

Produkt TRIP TATRY si môžete zakúpiť len cez náš e-shop www.gopass.sk. Navyše týmto nákupom ušetríte! Na porovnanie uvádzame ceny vyskladané na pokladni: 32 € - dospelí, 27 € - senior/junior, 23 € - dieťa.


Špeciálna ponuka - Tatranská Lomnica

dospelý

junior / senior

T.Lomnica - Štart + kára

€16

€15

T.Lomnica - Skalnaté p. + káraŠtart

€25

€21

T.Lomnica - Štart + kára 2 jazdy

€25

€23

T.Lomnica - Štart + kára 3 jazdy

€31

€29

T.Lomnica - Štart + kolobežka

€10

€9

Špeciálna ponuka - Starý Smokovec

dospelý

junior / senior

S.Smokovec - Hrebienok + kára

€15

€14

S.Smokovec - Hrebienok + kolobežka

€10

€9

CENA LÍSTKA NEZAHŔŇA ZÁLOHU ZA ČIPOVÚ KARTU 2€/KS, ZÁLOHA ZA ČIPOVÚ KARTU SA VRACIA PO VYUŽITÍ LÍSTKA.


 
VYSVETLIVKY:

↑ jednosmerný lístok smerom hore
↓ jednosmerný lístok smerom dole
↑↓ spiatočný lístok

Na medzistanici Štart nutný prestup na 15 miestnu kabínkovú lanovku. S jednosmerným lístkom je možné prerušiť jazdu 1 krát na medzistanici Štart. So spiatočným lístkom je možné prerušiť jazdu 2 krát na medzistanici Štart.

* lístok je platný 1 deň
** lístok je platný 4 dní od dňa zakúpenia

ZĽAVY A UPOZORNENIA:

Záujemca o prepravu za ktorúkoľvek zľavnenú cenu musí svoj vek preukázať hodnoverným identifikačným  dokladom, ktorý obsahuje fotografiu, meno, dátum narodenia a je overený úradnou pečiatkou.

  • Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 5,99 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
  • Nárok na Lístok „Deti“ majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 11,99 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
  • Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov veku alebo držitelia preukazu ZŤP / ZŤP-S. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
  • Nárok na Lístok „Junior“ majú osoby staršie ako 12 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 17,99 rokov a držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti (do 15 rokov preukaz poistenca) alebo preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
  • Organizované SKUPINY nad 20 osôb - zľava 5%  (je potrebné predložiť zoznam osôb potvrdený pečiatkou organizácie).

 

Všetky druhy lístkov sú personalizované a neprenosné. Neoprávnene používaný lístok bude zablokovaný bez nároku vrátenia peňazí. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny. Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre cestujúceho. Zmena cien vyhradená. V cene lístka na lanovku nie je zahrnuté poistenie na horách. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť lanové dráhy pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a pod.

Lístky zakúpené offline (v pokladniach alebo infocentrách) sú platné 7 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia a oprávňujú držiteľa na využitie služieb v závislosti od typu Lístka najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia Lístka, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka.

Lístky zakúpené online (prostredníctvom internetového obchodu programu GOPASS (www.gopass.sk)) sú platné výlučne v deň, na ktorý boli Lístky zakúpené, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka.