Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. pripravila počas zimnej sezóny 2016/2017 výhodné podmienky na zorganizovanie lyžiarskych kurzov pre všetky typy základných, stredných a vysokých škôl v strediskách Jasná Nízke Tatry a Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica (okrem zjazdovky Lomnické sedlo), Štrbské Pleso. 

Žiakom a študentom ponúkame lyžovačku v najlepších slovenských strediskách, so širokou škálou trás vhodných pre slabších i lepších lyžiarov, ako aj komplexnú ponuku doplnkových služieb. Významnými benefitmi výuky v týchto strediskách je bezpečnosť prepravy na moderných lanovkách a zároveň pohyb na čerstvom vzduchu, v najvyššie položených lyžiarskych strediskách s najlepšími podmienkami na Slovensku.

Strediská TMR prinášajú pre žiakov na lyžiarskych kurzoch možnosť využitia profesionálneho licencovaného lyžiarskeho inštruktora za výhodné ceny. Žiakom tak garantujeme pokrok v správnej výučbe lyžovania.CENNÍK PRE LYŽIARSKE KURZY 2016 / 2017

ZIMA 2016/2017Žiaci a učitelia
ZŠ*/ SŠ**
Žiaci a učitelia
VŠ***
Skipas9€
osoba / deň
14€
osoba / deň
Skipas 
18. 2. 2017 - 12. 3. 2017
11€
osoba / deň
16€
osoba / deň
Požičovňa
Lyže, Lyžiarky, Palice
7€
osoba / deň
8€
osoba / deň
Lyžiarska škola
Skupinová výuka
2€ na osobu / 2 hod.
min. 12 osôb
2€ na osobu / 2 hod.
min. 12 osôb
Tatralandia
Tropical Packet
9€
osoba / 3 hod.
13€
osoba / 3 hod.
Gino Paradise Bešeňová
Sea & Fun Packet
9€
osoba / 3 hod.
13€
osoba / 3 hod.
5D Kino
Holiday Village Tatralandia
1,50€ / osoba1,50€ / osoba

* Základné školy, ** Stredné školy, *** Vysoké školy


PODMIENKY

Cena pre lyžiarske kurzy platí počas celej zimnej sezóny 2016/2017 okrem termínu 26.12.2016 – 08.1.2017 v strediskách Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica (okrem zjazdovky Lomnické sedlo) a Štrbské Pleso.

  • Skipasy: cena platí pri minimálnom počte 5 dní lyžovačky za sebou pre organizovanú skupinu minimálne 20 osôb. Lyžiarske kurzy je možné realizovať v dňoch pondelok – piatok.
  • Učitelia:na každú začatú skupinu 10 žiakov / študentov jeden učiteľ za rovnakú cenu ako žiaci / študenti. Podmienkou je, aby pedagogický dozor bol v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu so školou (pri nástupe je potrebné dokladovať túto skutočnosť predložením ITIC kariet alebo potvrdením o tom, že menovaní učitelia sú zamestnancami školy s pečiatkou školy a podpisom riaditeľa školy), ktorej žiaci/študenti sú účastníkmi lyžiarskeho kurzu. Potvrdenie o splnení podmienok predkladá škola pri nástupe na lyžiarsky kurz. Cena platí pri minimálnom počte 5 dní lyžovačky za sebou. Každý pedagogický dozor nad rámec ponuky si hradí náklady na jednotlivé služby podľa aktuálneho cenníka jednotlivého strediska.
  • Požičovňa: cena platí na kompletný set lyže, lyžiarky, palice (bez prilby). Požičanie je potrebné vopred zarezervovať a cena platí pre organizovanú skupinu minimálne 20 osôb. Cena je bez úschovne.
  • Úschovňa: Set lyže + palice 1€ / noc, Lyžiarky 1€ / noc
  • Lyžiarska škola: skupinová výučba na 2 hodiny, minimálny počet 12 osôb v skupine. Výučbu je nutné rezervovať minimálne 3 dni vopred.
  • Aquaparky:  Cena platí na 3 hodinový vstup Tropical Packet v Tatralandii a Sea&Fun Packet v Gino Paradise Bešeňová. Platí pre skupinu min. 10 žiakov a pre 1 učiteľa na 10 žiakov. Táto ponuka platí každý deň počas trvania lyžiarskeho kurzu.

PODMIENKY ZÍSKANIA CENY PRE LYŽIARSKE KURZY

Cena „Lyžiarske kurzy” platí len pre vopred objednané organizované lyžiarske kurzy so skipasom na minimálne 5 po sebe nasledujúcich dní a s minimálnym počtom 20 žiakov/študentov. Lyžiarske kurzy je možné realizovať v dňoch pondelok – piatok. Na tento produkt sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy. Lyžiarsky kurz musí byť riadne objednaný minimálne 10 dní vopred prostredníctvom písomnej objednávky zaslanej z oficiálnej emailovej adresy riaditeľa školy na info@vt.sk alebo info@jasna.sk. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky je vyplnenie a zaslanie TMR formulára, ktorý bude zaslaný obratom po obdržaní objednávky.

Vyplnený TMR formulár musí obsahovať: menný zoznam všetkých členov lyžiarskeho kurzu potvrdený pečiatkou školy, mená a priezviská, dátumy narodenia účastníkov. Osoby staršie ako 18 rokov musia k mennému zoznamu doložiť fotokópiu niektorej študentskej karty EURO 26, GO 26, ISIC. Maximálna veková hranica študentov pre uplatnenie zvýhodnenej ceny v rámci akcie Lyžiarske kurzy je 26 rokov.   Podmienkou získania ceny je jednorazový hromadný nákup pre celú skupinu. Cena pre lyžiarske kurzy platí počas celej zimnej sezóny 2016/2017 okrem termínu 26.12.2016 - 08.1.2017 v strediskách Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica (okrem zjazdovky Lomnické sedlo) a Štrbské Pleso. Všetky skipasy sú vydávané na bezdotykových čipových kartách. Vratná záloha za čipové karty je 2 €.

Pre uplatnenie zvýhodnenej ceny v aquaparkoch je potrebné preukázať sa na hlavnej pokladni Tatralandie, resp. Gino Paradise Bešeňová fotokópiou formuláru a účtenky potvrdenej pečiatkou Infocentra z lyžiarskeho strediska.

Ceny v špeciálnej ponuke „Lyžiarske kurzy” sú bez akejkoľvek dopravy do stredísk. Zmeny vyhradené.

V prípade nedodržania podmienok v rámci akcie Lyžiarsky kurz, sa cena skipassu navýši o 2€/osoba/deň. 


UPOZORNENIE

  • Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. 
  • Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati, je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako pätnásť rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.