15. 02. 2015 (nedeľa)

Golfový areál Black Stork – Veľká Lomnica

Dĺžka trate :

● Žiaci 2,5 km

● Juniori 5 km

● Ženy 5 km

● Muži 7 km

● RETRO kategória 2, 5 km

Maximálne prevýšenie trate 26 m

Usporiadateľ si vyhradzuje právo pozmeniť dĺžku trate v závislosti od poveternostných (snehových) podmienok.

Kategórie :

● Žiaci r. 2001 a ml

● Juniori r. 2000 - 1995

● Ženy , Muži r. 1994 - 1985

● Veteráni / ky r. 1984 a st.

● RETRO kategória podľa typu výstroja - rok výroby max. 1960

Prezentácia: 8.00 – 09.30 hod.

Registracia účastníkov i on-line na stranke www. golftatry.sk,

resp. HOTEL INTERNATIONAL – golfová recepcia

Občerstvenie: pri úhrade štartovného obdržia pretekári lístky na občerstvenie, čaj k dispozícii

voľne

Štartovné: možné uhradiť iba v hotovosti pri prezentácii

● ŽIACI -neplatia

● JUNIORI 2 €

● ŽENY, MUŽI 3 €

● VETERÁNI 3 €

● RETRO 1 €

Spôsob štartu : i n t e r v a l o v ý (30 sekúnd)

● RETRO kategória 10:00 hod

● ŽIACI 10:30 hod

● JUNIORI 11:00 hod.

● ŽENY, MUŽI 11:30 hod.

Preteká sa podľa pravidiel FIS, beží sa klasickou technikou! (platí to i pre Retro kategóriu)

Vyhodnotenie : v hoteli INTERNATIONAL do 45 minút po dobehnutí posledného pretekára

Predseda organizačného výboru: Peter Duda (OOCR Podhorie)

Riaditeľ pretekov: Pavol Liptaj ( Golf International )

Informácie : www.golftatry.sk ,alebo žiadajte na mailovej adrese : tatry. podhorie@gmail.com