TATRANSKÁ LOMNICA
NA POKLADNIE-SHOP
Typ lístkadospelýsenior / junior dieťadospelýsenior/juniordieťaKúpiť v e-shope
Tatranská Lomnica- Skalnaté Pleso
€16€13€11€15€12€10kúpiť
€14€12€10€13€11€9kúpiť
↑↓€19€16€14€18€15€13kúpiť
Skalnaté pleso - Lomnický štít
↑↓€27€23€20€26€22€19kúpiť
Skalnaté pleso - Lomnické sedlo
↑↓€9€7€6----
Tatranská Lomnica - Lomnické sedlo
↑↓---26€21€18€kúpiť
ŠTRBSKÉ PLESO
NA POKLADNIE-SHOP
Typ lístkadospelýsenior / juniordieťadospelýsenior / junior dieťaKúpiť v e-shope
Štrbské Pleso - Solisko
€11€9€7€10€8€6kúpiť
€9€8€6€8€7€5kúpiť
↑↓€13€11€9€12€10€8kúpiť
STARÝ SMOKOVEC
Typ lístkadospelýsenior / juniordieťadospelýsenior/juniordieťaKúpiť v e-shope
Starý Smokovec - Hrebienok
€8€7€5€7€6€4,50kúpiť
€7€6€4€6€5€3,50kúpiť
↑↓€9€8€6€8€7€5kúpiť
KOMBINOVANÉ LÍSTKY VYSOKÉ TATRY
NA POKLADNIE-SHOP
dospelýsenior / junior dieťadospelýsenior/ juniordieťa
MAGISTRALA Ticket *
S.Smokovec-Hrebienok + Sk.pleso-T.Lomnica
(alebo opačný smer)
€20€17€15€19€16€14

"2 in 1" Ticket **
2 obojsmerné jazdy - výber z možností:

NA POKLADNI
dospelýsen./ jun.dieťa
A: 1 jazda T.Lomnica-Skalnaté pleso a späť +
1 jazda S.Smokovec-Hrebienok a späť
B: 1 jazda T.Lomnica-Skalnaté pleso a späť +
1 jazda Skalnaté pleso-Lomnické sedlo a späť
€27€22€19

Špeciálna ponuka - Tatranská Lomnica
dospelýjunior / senior
T.Lomnica - Štart + kára€16€15
T.Lomnica - Skalnaté p. + káraŠtart€25€21
T.Lomnica - Štart + kára 2 jazdy€25€23
T.Lomnica - Štart + kára 3 jazdy€31€29
T.Lomnica - Štart + kolobežka€10€9
*Vývoz s padákom - Lomnické sedlo
TYP LÍSTKAdospelýjunior / senior
1 jazda€19€16
1 deň€26€21
4 jazdy v sezóne€59€49

*Podmienkou na kúpu lístka je preukázanie sa platným pilotným preukazom vydaným LAA SR alebo obdobnou organizáciou v inom štáte. Lístok platí v úseku Tatranská Lomnica – Lomnické sedlo. Predaj a využitie lístka len počas prevádzky lanovej dráhy do Lomnického sedla. 


CENA LÍSTKA NEZAHŔŇA ZÁLOHU ZA ČIPOVÚ KARTU 2€/KS, ZÁLOHA ZA ČIPOVÚ KARTU SA VRACIA PO VYUŽITÍ LÍSTKA.   
  VYSVETLIVKY:

  ↑ jednosmerný lístok smerom hore
  ↓ jednosmerný lístok smerom dole
  ↑↓ spiatočný lístok

  Na medzistanici Štart nutný prestup na 15 miestnu kabínkovú lanovku. S jednosmerným lístkom je možné prerušiť jazdu 1 krát na medzistanici Štart. So spiatočným lístkom je možné prerušiť jazdu 2 krát na medzistanici Štart.

  *Tatranská Lomnica:
  Pešiacky lístok platí 7 dní od dňa zakúpenia (okrem spiatočného lístka v úseku Skalnaté pleso – Lomnický štít). 

  *Štrbské Pleso:
  Pešiacky lístok platí 7 dní od dňa zakúpenia. 

  *Starý Smokovec:
  Pešiacky lístok platí len v deň jeho zakúpenia (jeden deň (1)) a nie je možné ho zakúpiť s termínom platnosti vopred. 

  ZĽAVY A UPOZORNENIA:

  Záujemca o prepravu za ktorúkoľvek zľavnenú cenu musí svoj vek preukázať hodnoverným identifikačným  dokladom, ktorý obsahuje fotografiu, meno, dátum narodenia a je overený úradnou pečiatkou.

  • Nárok na bezplatné využívanie služieb majú deti do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 5,99 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
  • Nárok na Lístok „Deti“ majú deti staršie ako 6 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 11,99 rokov. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.
  • Nárok na Lístok „Senior“ má osoba staršia ako 60 rokov veku alebo držitelia preukazu ZŤP / ZŤP-S. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz totožnosti.
  • Nárok na Lístok „Junior“ majú osoby staršie ako 12 rokov veku do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia veku 17,99 rokov a držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný predložiť preukaz totožnosti (do 15 rokov preukaz poistenca) alebo preukaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.
  • Organizované SKUPINY nad 20 osôb - zľava 5%  (je potrebné predložiť zoznam osôb potvrdený pečiatkou organizácie).
  • Organizované skupiny mládeže nad 20 žiakov a študentov do 18 rokov - v cene detského lístka. Zadarmo 1 učiteľ na 20 žiakov. Potrebné predložiť zoznam osôb potvrdený pečiatkou školy. Zľava sa nevzťahuje na úsek Skalnaté pleso - Lomnický štít. . 

   

  Všetky druhy lístkov sú personalizované a neprenosné. Neoprávnene používaný lístok bude zablokovaný bez nároku vrátenia peňazí. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka tento lístok odobrať bez náhrady ceny. Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre cestujúceho. Zmena cien vyhradená. V cene lístka na lanovku nie je zahrnuté poistenie na horách. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť lanové dráhy pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a pod.

  Lístky zakúpené offline (v pokladniach alebo infocentrách) sú platné 7 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia a oprávňujú držiteľa na využitie služieb v závislosti od typu Lístka najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia Lístka, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka.

  Lístky zakúpené online (prostredníctvom internetového obchodu programu GOPASS (www.gopass.sk)) sú platné výlučne v deň, na ktorý boli Lístky zakúpené, pokiaľ nie je pri konkrétnom type Lístka v Cenníku prevádzkovateľa uvedená iná doba platnosti Lístka.

  LÍSTOK VYDANÝ NA ZÁKLADE KARIET EURO<26, GO<26, ISIC a ITIC JE PLATNÝ LEN SPOLU S TÝMITO KARTAMI. PRI KONTROLE PRACOVNÍKMI TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. SA DRŽITEĽ PREUKÁŽE TOUTO KARTOU, V OPAČNOM PRÍPADE SÚ KONTROLUJÚCI OPRÁVNENÍ LÍSTOK ZADRŽAŤ BEZ NÁROKU NA ODŠKODNENIE.

  V cene lístka na lanovku nie je zahrnuté poistenie na horách. V stredisku je možné pripoistiť sa na hory individuálne, prostredníctvom EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNE. viac>

  Akceptujeme platbu nasledovnými platobnými kartami: EUROCARD-MASTER CARD, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť lanové dráhy pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a pod. Aktuálny stav prevádzky LD je denne aktualizovaný na www.vt.sk. Bližšie informácie poskytneme v Informačných centrách v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese, e-mail info@vt.sk, tel. +421 903 11 22 00, +421 917 68 22 60