Príďte, bežte, pomôžte!

Pozývame Vás na 3. ročník bežeckého podujatia Beh za Tatry, ktorý sa uskutočňuje súbežne s podujatím Slovenské firemné hry s cieľom podporiť z výťažku revitalizáciu Vysokých Tatier.

Beh za Tatry je terénny beh otvorený pre verejnosť na brehu jazera Štrbské Pleso a tzv. šprintérskom okruhu na bežeckom (lyžiarskom) štadióne pri mostíkoch (ženy 3,6 km, muži 7,2 km). Pre deti budú pripravené detské behy a pre všetkých zaujímavý sprievodný program.

·         Dátum: 24. 09. 2016 (Sobota)

·         Miesto: Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso

·         Ročník: 3.

·         Štart: 16:00 hod. (muži, ženy) a 14:00 hod. (detské behy)

·         Dlžka trate: muži – 7,2 km, ženy – 3,6 km

·         Povrch: prírodný na brehu jazera Štrbské pleso a na bežeckých (lyžiarskych) tratiach Š.P.

·         Kategórie:

·         Muži (mladší – narodení PO roku 1977, starší – narodení v roku 1977 a skôr).
Ženy (mladšie – narodené PO roku 1980, staršie – narodené v roku 1980 a skôr).

·         Detské behy:
Deti 0 – 8 rokov – deti narodené PO roku 2007 (rok narodenia 2007 patrí do kategórie deti do 12 rokov).
Deti 9 – 12 rokov – deti narodené PO roku 2003 (rok narodenia 2003 patrí do kategórie dievča/chlapec do 15 rokov).
Dievča / chlapec 13 – 15 rokov – dievča či chlapec narodení PO roku 2000 (rok narodenia 2000 už patrí do kategórie muži/ženy).

Prezentácia účastníkov a výdaj štartovných čísel bude na zastrešenom pódiu pri detskom parku oproti hotelu FIS od 11,00h do 15,00h.

V prípade, že sa aj online prihlásení účastníci nezúčastnia na prezentácii do daného termínu, nebudú môcť v behu štartovať. Zaplatené štartovné sa nevracia.

·         Organizátor: Elcop Bratislava, s.r.o.

·         Informácie: Ing. Petra Ripčíková, tel: 0903 535 160, mail: petra@elcop.sk

·         Web: http://www.behzatatry.sk