Hlavní partneri
VIP partneri
Obchodní partneri
Mediálni partneri
PROJEKTY spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. a 1.TATRANSKEJ, a.s.Tatry mountain resorts, a.s.
Podpora adaptability spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. prostredníctvom vzdelávania zamestnancov

Názov operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Ciele projektu: Podpora adaptability spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. prostredníctvom vzdelávania zamestnancov
Špecifický cieľ projektu 1: Udržanie pracovných miest prostredníctvom rozvoja odborných znalostí, kvalifikácie a kompetencie zamestnancov
Špecifický cieľ projektu 2: Zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora adaptability spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s.

Cieľová skupina:  Zamestnanci TMR, a.s.

1.Top manažment
2.Líniový manažment
3.Výkonný manažment a ostatní pracovníci

Miesto realizácie aktivít projektu:
Mesto – Liptovský Mikuláš/okres – Liptovský Mikuláš/Žilinský samosprávny kraj
Trvanie realizácie projektu: 06/2010 – 12/2011
Kontaktné údaje: Tel.: 044/55 915 05, fax: 044/55 915 11, email: info@jasna.sk
Web: www.jasna.sk, www.vt.sk

Tento projekt bol realizovaný  vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

1.Tatranská, a.s.
PARK SNOW Vysoké Tatry – zlepšenie adaptability strediska a jeho zamestnancov

Názov programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Cieľ projektu: Vytvorenie pracovných pozícií Marketingový manažér a Marketingový pracovník a podpora a adaptability strediska cestovného ruchu Park snow Vysoké Tatry prostredníctvom vzdelávacích aktivít a stanovenie stratégie trvalo udržateľného rozvoja.


Projekt bol zameraný okrem vytvorenia nových pracovných miest  aj na školenie a zvyšovanie kvality služieb v cestovnom ruchu. V témach sme sa venovali manažovaniu kvalít služieb v cestovnom ruchu, environmentálnym aspektom podnikania, nástrojom na zlepšenie služieb v cestovnom ruchu, bezpečnosti prepravy osôb v cestovnom ruchu, analýzam a vyhodnoteniam  rizík a reklamácií. Školenie a komunikačné zručnosti  sme rozvinuli v témach: konflikty, zvládanie záťažových situácií, krízový manažment, rozvoj tímovej spolupráce a asertivita. Zamerali sme sa na jazykové zručnosti prostredníctvom jazykových kurzov angličtiny a ruštiny pre začiatočníkov. V časti stanovenie stratégie trvalo udržateľného rozvoja sme zahrnuli stanovenie stratégie a tvorbu plánovania vzdelávania. 


Miesto realizácie projektu:
Štrbské Pleso, Štrba, Prešovský samosprávny kraj
Časový rámec realizácie projektu: 1.6 2010 – 31.8.2011
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 131 941,45€
Cieľové skupiny: Zamestnanci spoločnosti 1.Tatranská, a.s.

Tento projekt bol realizovaný  vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 


1.Tatranská, a.s.
Zlepšenie služieb pre zákazníkov v stredisku cestovného ruchu Park Snow Vysoké Tatry

Názov operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Opis projektu: 

Aktivita 1. Sedačková lanovka TSD4 Multix poma Štrbské pleso Solisko/Furkota (dodávka a montáž novej sedačkovej lanovky Štrbské pleso Solisko/Furkota)
Aktivita 2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky Solisko a Slalom clubu (vybudovanie moderne zariadenej reštaurácie s komfortnými boxmi, veľkou terasou a verejnými toaletami v priestoroch údolnej stanice Solisko a Slalom clubu)
Aktivita 3. Rekonštrukcia bývalej vrcholnej stanice sedačky a Bivac (rekonštrukcia a zmena účelu využitia bývalej vrcholnej stanice  na moderný bufet s vyhliadkovou terasou a novými verejnými sociálnymi zariadeniami
Aktivita 4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí (obstarané špičkové snežné pásové vozidlá na úpravu zjazdových , bežeckých tratí a pracovných skútrov)
Aktivita 5. Areál Fun park (obstarané nové zariadenia pre deti (baby moto, baby car, baby boat, hliníková bungee trampolína), určené na zábavu a alternatívne trávenie voľného času)


Miesto realizácie projektu: Park snow - Vysoké Tatry
Výška fin. príspevku: 5 265 681,01 €
Začiatok realizácie projektu: 06/2009
Koniec realizácie projektu: 04/2011

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE - Európsky fond regionálneho rozvoja.