Vaša bezpečná dovolenka u nás


Do platnosti vstupujú nové podmienky pri vstupoch do prevádzok ktoré vyplývajú z aktuálne platného Covid Automatu


Prečítajte si podmienky a pravidlá pred vstupom na lanové dráhy a do prevádzok


Horské stredisko Tatranská Lomnica
 

Vstup na lanovky v stredisku Tatranská Lomnica je podmienený preukázaním sa o kompletnom očkovaní proti COVID-19.

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje osoba, ktorá je 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne, alebo 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Neplatí pre osoby do 12 rokov a 2 mesiacov veku.

Vyššie uvedené sa bude od klientov požadovať od 13.9.2021 v zmysle aktuálne platného covid automatu schváleného vládou Slovenskej republiky a vyhlášky ÚVZ SR. Klienti v horskom stredisku Tatranská Lomnica budú požiadaní o predloženie potvrdení pred nákupom lístkov na lanovku na pokladni a rovnako tak pred nástupom na lanovku.

Vstup do reštaurácií na Skalnatom Plese a na Lomnickom štíte bude podmienený preukázaním sa negatívnym testom, alebo očkovaním podľa podmienok vyššie.

Vstup do reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici bude rovnako podmienený preukázaním sa negatívnym testom, alebo očkovaním podľa podmienok vyššie.


Horské stredisko Starý Smokovec

 

Pred vstupom na pozemnú lanovku zo Starého Smokovca na Hrebienok je potrebné preukázať sa potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19. (*platí od 16.10.2021)

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje osoba, ktorá je 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne, alebo 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Neplatí pre osoby do 12 rokov a 2 mesiacov veku.

Reštaurácia Hrebienok bude pred vstupom do prevádzky vyžadovať od klientov potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín, alebo PCR testu nie staršieho ako 72 hodín, alebo sa musí osoba preukázať potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19, alebo sa osoba musí preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 ktoré prekonali za ostatných 180 dní. 


Horské stredisko Štrbské Pleso

 

Pred vstupom na lanovku na Solisko je potrebné preukázať sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín, alebo sa musí osoba preukázať potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19, alebo sa osoba musí preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 ktoré prekonali za ostatných 180 dní. Podmienka sa nevzťahuje na deti do 12 rokov a 2 mesiacov.

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje osoba, ktorá je 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne, alebo 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. 

Vyššie uvedené sa bude od klientov požadovať od 16.8.2021 v zmysle aktuálne platného covid automatu schváleného vládou Slovenskej republiky. Klienti v horskom stredisku Štrbské Pleso budú požiadaní o predloženie potvrdení pred nákupom lístkov na lanovku na pokladni a rovnako tak pred nástupom na lanovku.

Reštaurácia Bivac Pizza na Solisku bude pred vstupom do prevádzky vyžadovať od klientov potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín, alebo PCR testu nie staršieho ako 72 hodín, alebo sa musí osoba preukázať potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19, alebo sa osoba musí preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 ktoré prekonali za ostatných 180 dní.


Základné opatrenia pred vstupom do prevádzok

- Vstup do prevádzok (klientské centrá, infocentrá, pokladne, obchody Tatry Motion) bude umožnený len 1 osobe na 15m2

- Vstup do prevádzok bude umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest ochranným respirátorom minimálnej triedy FFP2

- Dodržujte 2m rozostupy medzi ostatnými osobami 

- Minimalizujte kontakty a nepodávajte si ruky

- Použite dezinfekciu pred vstupom do prevádzky

- Uprednostňujte platbu kartou

- Dodržujte pokyny obsluhy


Vysvetlivky
 

Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo
d) osoba do 12 rokov a 2 mesiacov

(2) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba
v režime OTP“) sa považuje:

a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako
72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; vyhlášky 240 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a prevádzkovateľ je zároveň oprávnený nahliadnuť do týchto príslušných dokladov.


Ďakujeme, že spolu s nami dodržiavate opatrenia

Pozrite si výlety lanovkami v strediskách Vysokých Tatier 

Všetky výlety lanovkami -->

Podmienky a pravidlá pred vstupom na lanové dráhy a do prevádzok v strediskách Vysokých Tatier

VIAC