Informacja prawna

Korzystając z niniejszego serwisu, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych osobowych tam, gdzie jest to wymagane. Państwa dane osobowe uzyskane w procesie rejestracji lub w inny sposób w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ewidencji klientów oraz osób zainteresowanych produktami marki Tatry Mountain Resorts, w celu zaoferowania odpowiedniego wsparcia, polegającego przede wszystkim na przesyłaniu informacji o produktach, proponowaniu usług, przesyłaniu odpowiedzi na Państwa pytania albo w celu informowania Państwa o nowych produktach, usługach lub akcjach promocyjnych. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby powyższych celów marketingowych przez osoby trzecie, które działają w porozumieniu ze spółką Tatry Mountain Resorts. Użytkownik niniejszego serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych na czas nieokreślony, przy czym ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych w formie pisemnego powiadomienia przesłanego na adres spółki Tatry Mountain Resorts, a.s. Od chwili odwołania zgody dane osobowe nie mogą być dalej przetwarzane i zostaną usunięte. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Republiki Słowackiej, a przede wszystkim z ustawą Republiki Słowackiej nr 122/2013 o ochronie danych osobowych.