ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA TRASACH NARCIARSKICH

1. WZGLĄD NA INNE OSOBY - Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.


2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ - Narciarz może zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.


3. WYBÓR KIERUNKU JAZDY - Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.


4. WYPRZEDZANIE- Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.


5. PRZEJAZD I KRZYŻOWANIE TORÓW JAZDY - Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca lub po chwilowym zatrzymaniu.


6. ZATRZYMANIE SIĘ - Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko jak jest to możliwe.


7. PODCHODZENIE - Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół .


8. STOSOWANIE SIĘ DO ZNAKÓW NARCIARSKICH - Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.

 

9. UDZIELANIE POMOCY - Gdy dojdzie do wypadku na stoku, narciarz jest zobowiązany do udzielenia pomocy i powiadomienia o wypadku uprawnioną osobę (Górskie Pogotowie Ratunkowe, ewent. personel kolei linowych i wyciągów).

 

10. BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU NARCIARSKIEGO - Każda narciarz może używać sprzętu narciarskiego, tylko w stanie i w sposób, w który producent daje gwarancję bezpieczeństwa oraz zabezpieczonego przed samowolnym odpięciem się narty lub innego elemetu wyposażenia.

 

11. IDENTYFIKACJA TOŻSAMOŚCI - Jeśli doszło do wypadku na stoku, każdy uczestnik, lub świadek wypadku ma obowiązek podać podstawowe informacje o sobie Górskiemu Pogotowiu Ratunkowemu lub pracownikom ośrodka.

 

12. WEJŚCIE NA STOKI NARCIARSKIE - przed i po skończeniu pracy urządzeń transportowych jest zabronione - istnieje niebezpieczeństwo zranienia od maszyn poprawiających trasy, zwłaszcza nawijaków z rozwiniętymi linami!

 

13. PIERWSZE LEKCJE NARCIARSTWA / SNOWBORDINGU

Pierwsze lekcje nauki jazdy na nartach / snowboardzie (tzn. nauka przy której narciarz nie korzysta z wyciągów, ewent. urządzeń transportowych, a w trakcie nauki następuje wielokrotne wchodzenie piechotą na dany odcinek stoku) muszą odbywać się poza niebezpiecznymi (nieodpowiednimi) miejscami, którymi są:

TATRANSKÁ LOMNICA:

Dolne 200m trasy narciarskiej nr 3 Čučoriedky zachód oraz trasy nr 4 Čučoriedky wschód, dolne 400m trasy narciarskiej nr 1 Štart zachód oraz trasy nr 1 Štart wschód, dolne 200m trasy narciarskiej nr 9 Buková hora

ŠTRBSKÉ PLESO:

Dolne 150m trasy narciarskiej nr 3 Interski 1 oraz dolne 150m trasy nr 2 Esíčko

14. REKLAMA I DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA NA STOKACH - zakaz wykorzystania tras narciarskich i terenów kończących trasy narciarskie w celach reklamowych ( np. umieszczanie straganów, przedmiotów reklamowych i innych)  bez zgody zarządcy ośrodka narciarskiego. Zakaz wykonywania działalności handlowej na trasach narciarskich i terenach kończących trasy narciarskie bez zgody zarządcy ośrodka narciarskiego oraz odpowiedniego zezwolenia.

 

Każda osoba znajdująca się na trasie narciarskiej jest zobowiązana do przestrzegania zasad korzystania z trasy narciarskiej, które daną osobę obowiązują. Wchodząc na stok narciarski i/lub korzystając z górskich urządzeń transportowych, zasady i wytyczne stają się dla każdego wiążące.

Tatry mounatin resorts, a.s. jako zarządca ośrodka zastrzega sobie prawo, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad i wytycznych określonych w Białym Kodeksie lub w ogólnym regulaminie, po uprzednim ostrzeżeniu zakazać osobie naruszającej zasady i wytyczne  wejścia na stoki narciarskie, a jednocześnie uniemożliwić jej w tym dniu korzystanie z górskich urządzeń transportowych poprzez zablokowanie karnetu narciarskiego.

 

Zatwierdzone przez zarządcę ośrodka w Tatrzańskiej Łomnicy, dnia 16.10.2008.