FEHÉR KÓDEX

A SÍPÁLYÁN VALÓ MAGATARTÁS SZABÁLYAI

 • FIGYELMESSÉG MÁS SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN – A sípályán mindenki köteles úgy viselkedni, hogy egészséget vagy életet ne veszélyeztessen, vagy ne okozzon kárt magának vagy másnak.
 • A SÍZÉS SEBESSÉGE ÉS MÓDJA SZABÁLYOZÁSA – A sízőnek legyen kilátása maga elé. A sebességet viszonyítsa adottságaihoz és lehetőségeihez, a terephez, hó-feltételekhez, valamint a sípályán levő sízők számához.
 • SÍZÉSIRÁNY VÁLASZTÁSA – A hátul sízőnek úgy kell az irányt választani, hogy ne veszélyeztesse az előtte sízőt. Egy síző után haladó másik sízőnek ügyelni kell az elégséges távolságra, hogy az előtte levő sízőnek szabad teret adjon az irány és sízésmód választására.
 • ELŐZÉS – Előzni jobbról és balról is lehet úgy, hogy az előzött sízőnek elegendő tere legyen az irányhoz és sízésmódhoz.
 • A SÍPÁLYÁRA VALÓ BELÉPÉS ÉS LEÁLLÁS UTÁNI INDULÁS – A sípályára belépő, vagy leállás után újra indulni kívánó síző köteles megbizonyosodni, hogy fentről vagy lentről nem közeledik-e személy, hogy ne veszélyeztesse magát vagy mást.
 • MEGÁLLÁS ÉS ÁLLÁS – A síző nem állhat le és maradhat indokolatlanul a sípálya szűkített és áttekinthetetlen részein. A leeső sízőnek az ilyen helyeket minél előbb el kell hagynia.
 • FELLÉPÉS ÉS LEERESZKEDÉS – A sípályán fel-, illetve lehaladó személy használja a sípálya szélső részét.
 • JELÖLÉS BETARTÁSA – A síző köteles betartani a sípályán levő jelöléseket.
 • SEGÉLYNÍÚJTÁS – A sípályán történt balesetnél a síző köteles segítséget nyújtani és bejelenteni a balesetet jogosult személy számára. (Hegyi mentőszolgálat, esetleg a kötélpálya vagy felvonó dolgozói.)
 • BIZTONSÁGOS SÍFELSZERELÉS – A síző a sífelszerelést csak olyan állapotban használhatja, amelynél a gyártó garantálja a termék biztonságos használatát és biztosítva van a síléc vagy a sífelszerelés egyéb részének önkényes kikapcsolódása ellen.
 • SZEMÉLYAZONOSSÁG KIMUTATÁSA – Ha a sípályán baleset történt, a baleset minden résztvevője, esetleg tanúja köteles kimutatni a személyéről szóló alapadatokat a Hegyi mentőszolgálat vagy a központ dolgozói számára.
 • BELÉPÉS A SÍPÁLYÁRA -  a közlekedési berendezések beindítása előtt és után a belépés tilos – fennáll a pályakezelő gépek - főleg a kiterített acélkötelű csörlős gépek - általi baleset!

A sípálya minden látogatója köteles betartani a sípályán való magatartás szabályait amelyek minden látogató számára kötelezőek. A pályát minden síző saját veszélyére használja és meg kell fontolja adottságait a pálya állaga, időjárás és sízők száma alapján.

Jóváhagyva a Tátralomnici sípálya üzemeltetője által 2008.10.16. napján.