PRE LEPŠÍ ŽIVOT V MESTE VYSOKÉ TATRY

Tatry mountain resorts, a.s. vyhlasuje ďalší ročník výzvy na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe Pre lepší život v Meste Vysoké Tatry

Cieľom programu je podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Mesta Vysoké Tatry, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života v meste pre jeho obyvateľov. Program motivuje ľudí a organizácie pôsobiace v Meste Vysoké Tatry, aby sami identifikovali, čo je potrebné zlepšiť, opraviť alebo vytvoriť v prospech miestnej komunity. Pridanou hodnotou predkladaných projektov je, že žiadatelia na nich aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu. Vyhlasovateľom programu je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. , so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina , oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „vyhlasovateľ“).

Celková suma určená na podporu projektov v rámci grantového programu pre rok 2022/2023 je 20 000€ a maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000€.
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 

•    Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 31.12.2022 do polnoci 
•    Hodnotenie a výber projektov hodnotiacou komisiou: 9.1.-31.1.2023 
•    Zverejnenie výsledkov: 1.2.2023 (na www.vt.sk/grant)
•    Príprava a uzatváranie zmlúv: 2.2.-28.2.2023 
•    Realizácia podporených projektov: 1.3.2023 – 31.8.2023  
•    Vyúčtovanie projektov: do 30.9.2023 V prípade nefunkčnosti online formulára nám odošlite všetky požadované informácie a materiály emailom na grant@vt.sk 


Pred podaním žiadosti si prečítajte kompletné stanovy grantového programu pre Lepší život v meste Vysoké Tatry.


V rokoch 2019 a 2020 sme podporili v rámci grantového programu celkovo 17 projektov v celkovej sume 40 000€

LOMNICKÉ SEDLO - OTVORENÉ. Od dnes v prevádzke zjazdovka z Lomnického sedla kde je aktuálne 180cm snehu! Počas dní 7. - 8. februára bude zjazdovka Furkotka na Štrbskom Plese pre verejnosť uzatvorená z dôvodu konania pretekov.

Viac info