PRE LEPŠÍ ŽIVOT V MESTE VYSOKÉ TATRY

Cieľom programu je podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Mesta Vysoké Tatry, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života v meste pre jeho obyvateľov. Program motivuje ľudí a organizácie pôsobiace v Meste Vysoké Tatry, aby sami identifikovali, čo je potrebné zlepšiť, opraviť alebo vytvoriť v prospech miestnej komunity. Pridanou hodnotou predkladaných projektov je, že žiadatelia na nich aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu. Vyhlasovateľom programu je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. , so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina , oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „vyhlasovateľ“).

Celková suma určená na podporu projektov v rámci grantového programu pre rok 2022/2023 je 20 000€ a maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000€.


Zoznam podporených projektov na rok 2023

Do termínu zasielania žiadostí o grant, 31. decembra 2022, bolo podaných spolu 15 projektov. Komisia zložená zo zástupcov horského strediska a zástupcov samosprávy napokon rozdelila sumu 20-tisíc eur na podporu pre 9 z nich. Veľká časť finančných prostriedkov poputuje predovšetkým deťom a mládeži – športové pomôcky pre materské školy a športový klub, figuríny na výuku poskytovania prvej pomoci či doplnenie vybavenia multifunkčných ihrísk. Medzi podporenými projektmi sú aj športové podujatia či kultúrny festival.


* Malí záchranári 
Predkladateľ: OZ Zvedavé svište (rodičia a priatelia MŠ v Novom Smokovci)

*Nákup sánkarskeho vybavenia pre deti a mládež
Predkladateľ: Slovenský zväz sánkarov

* Náučný chodník Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina
Predkladateľ: Mesto Vysoké Tatry

* Doplnenie basketbalových košov na multifunkčné ihrisko v Novom Smokovci
Predkladateľ: Mesto Vysoké Tatry 

* Športové pomôcky pre MŠ v Tatranskej Kotline
Predkladateľ: Mesto Vysoké Tatry

* Volejbalový turnaj „Drevené prsty“ 22. ročník
Predkladateľ: OZ TATRA FIT

* Tatranský pohár – dobrovoľnícka hasičská súťaž
Predkladateľ: DHZ Tatranská Lomnica

* Organizácia turnaja v petangu pre seniorov z Tatranskej Lomnice
Predkladateľ: OZ TATRA FIT

* Festival Tatranské výšiny 29.-.30.7.2023
Predkladateľ: OZ Žiť Tatry


Oficiálna tlačová správa k výberu projektov hodnotiacou komisiou


ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU 

•    Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 31.12.2022 do polnoci 
•    Hodnotenie a výber projektov hodnotiacou komisiou: 9.1.-31.1.2023 
•    Zverejnenie výsledkov: 1.2.2023 (na www.vt.sk/grant)
•    Príprava a uzatváranie zmlúv: 2.2.-28.2.2023 
•    Realizácia podporených projektov: 1.3.2023 – 31.8.2023  
•    Vyúčtovanie projektov: do 30.9.2023 

V rokoch 2019 a 2020 sme podporili v rámci grantového programu celkovo 17 projektov v celkovej sume 40 000€

V termíne od 2.10. - 6.10.2023 bude mimo prevádzku lanovka na Lomnický štít.

VIAC INFO